Skip to Content

Visa đầu tư EB-5

Tư vấn di trú phù hợp cho các nhà đầu tư nước ngoài

Ban Luật sư phụ trách visa đầu tư của tổ hợp Foster chuyên tư vấn cho thân chủ về cách đầu tư đưa đến cơ hội nhập cư đến Hoa Kỳ – cho dù là cho chính họ, cho gia đình họ hay nhân viên chủ chốt. Các luật sư trong ban là những chuyên gia tư vấn về di trú qua doanh nghiệp giàu kinh nghiệm trong việc đạt mục tiêu về di trú qua các giao dịch đầu tư. Các dịch vụ của Ban phụ trách visa đầu tư được tổ chức theo bốn lĩnh vực hoạt.

1. Visa đầu tư không di dân
2. Visa nhập cư EB-5 được nộp qua công ty của thân chủ
3. Visa nhập cư EB-5 được nộp qua Trung tâm vùng
4. Phát triển Trung tâm vùng

1. Visa đầu tư không di dân

Ban phụ trách visa đầu tư có nhiều kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch và xin visa không di dân tạm thời cho thân chủ có tình trạng visa làm việc tại Hoa Kỳ – trước Cơ quan nhập tịch và di trú và Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước ngoài.

Thân chủ thường chọn các loại visa không di dân linh hoạt như visa L để mở văn phòng công ty mới tại Hoa Kỳ, hoặc visa nhà đâu tư theo hiệp ước E cho phép thân chủ thành lập doanh nghiệp đầu tư mới tại Hoa Kỳ. Luật sư của chúng tôi rất thành công trong việc giải quyết các thách thức đặt ra trong tiến trình lập kế hoạch và hồ sơ cho những visa phức tạp này. Các thân chủ của chúng tôi đặc biệt coi trọng cách tiếp cận giải quyết vấn đề sáng tạo và khả năng hoàn thành các hồ sơ kịp thời.

2. Visa nhập cư EB-5 được nộp qua công ty của thân chủ

Foster LLP là công ty hàng đầu trong thủ tục nộp đơn xin di trú với visa đầu tư từ khi loại thẻ xanh EB-5 được biết đến vào những năm 1990. Theo hình thức nộp đơn này, các nhà đầu tư nước ngoài đóng góp $900,000 hoặc đến $1.800,000 cho một doanh nghiệp thương mại mới mà họ sở hữu và quản lý, và trực tiếp tạo ra 10 công việc toàn thời gian mới cho lao động địa phương, các nhà đầu tư này sẽ được cấp thẻ xanh (tức là thường trú nhân) tại Hoa Kỳ trong 2 năm. Vào cuối năm thứ 2 yêu cầu phải nộp đơn xin thứ hai để được cấp thẻ xanh không có điều kiện.

Các luật sư của Ban phụ trách visa đầu tư sử dụng chuyên môn của họ để tư vấn cho thân chủ về các vấn đề quan trọng liên quan đến visa đầu tư di trú cho cá nhân, bao gồm cả nguồn tiền và đường đi của khoản tiền đầu tư vào công ty; việc duy trì các phần tử “rủi ro” của các khoản tiền đầu tư; và tạo ra ít nhất 10 công việc toàn thời gian mới cho công nhân Hoa Kỳ. Sự hiểu biết sâu sắc của chúng tôi về các thủ tục nộp đơn của nhà đầu tư di trú cho phép chúng tôi thường tìm ra được giải pháp mới cho các câu hỏi phức tạp về tài chính, cấu trúc doanh nghiệp và kế hoạch đầu tư rất cần thiết cho các trường hợp nhà đầu tư di trú.

3. Visa nhập cư EB-5 được nộp qua Trung tâm vùng

Ban phụ trách visa đầu tư tại Foster LLP rất thành công trong việc tư vấn cho thân chủ cá nhân về số lượng đơn xin cấp thẻ xanh của nhà đầu tư EB-5 nộp tại các Trung tâm vùng đang phát triển quá nhanh

Trung tâm vùng là các doanh nghiệp được Cơ quan nhập tịch và Di trú (USCIS) chấp thuận để hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài trong việc nộp đơn xin thẻ xanh và thiết lập cũng như quản lý đầu tư này tại những địa điểm cụ thể ở Hoa Kỳ.Thường các Trung tâm vùng đòi hỏi cá nhân phải có một số tiền đầu tư là $900,000 hoặc $1.800,000 tùy thuộc vào vị trí của dự án.

Các Trung tâm vùng cung cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài một số lợi ích, bao gồm cho phép đầu tư gộp; sử dụng tạo việc làm gián tiếp để tạo ra 10 việc làm trên mỗi khoản đầu tư và các khoản đầu tư được quản lý bởi Trung tâm vùng – trong khi vẫn duy trì sự giám sát của nhà đầu tư.

Các luật sư của Ban phụ trách visa đầu tư được khách hàng tìm kiếm để hỗ trợ hướng dẫn chi tiết về quy trình phức tạp các bước di trú liên quan đến nộp đơn vào Trung tâm vùng, và để hiểu những rủi ro và lợi ích mà mỗi Trung tâm vùng cung cấp cho các nhà đầu tư từ quan điểm di trú. Nhóm Luật sư của nhà đầu tư cũng phân tích tài sản tiềm năng của thân chủ để xác định nguồn tiền đầu tư hiệu quả nhất. Khi khoản đầu tư ban đầu đã được hoàn thành, Foster sẽ chuẩn bị và nộp tất cả các đơn xin visa di trú cần thiết đến USCIS.

4. Phát triển Trung tâm vùng

Ban phụ trách visa đầu tư của Foster tư vấn cho các doanh nhân tư nhân và chính quyền địa phương về những ưu và nhược điểm của việc thành lập một Trung tâm vùng được USCIS phê duyệt cũng như bảo đảm tuân thủ theo chương trình EB-5. Các Trung tâm vùng không chỉ cung cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài cơ hội nhập cư thông qua đầu tư vào các dự án tuân thủ EB-5 và cho phép các dự án tính công việc gián tiếp tạo ra mà họ còn đóng vai trò là bàn đạp để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đến với cộng đồng và tạo việc làm ở địa phương. Luật sư của chúng tôi đã thường xuyên hỗ trợ các khách hàng trong quá trình phát triển và cấu trúc các Trung tâm vùng để tuân thủ các yêu cầu của USCIS , nộp đơn đến UCCIS xin phê duyệt cũng như nộp chứng nhận hằng năm thành công cho trung tâm vùng.